Logo

Om Foreningen

Foreningen Posebyen ble stiftet 16. september 2013 på bakgrunn av et uttalt ønske om å videreforedle gamlebyen i Kristiansand med utgangspunkt i Posebyhaven. Foreningen er en medlems,- og interesseforening, åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for utvikling og tilgjengeliggjøring av en helhetlig, attraktiv, grønn og vital gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Alle er velkomne til å bli med, som medlem, støttemedlem, sponsor, på dugnader eller i ulike prosjekter. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Lokalhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Målsetting: Vitalisere, tilgjengeliggjøre og bevare Posebyen som en enhetlig attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand.

GRUNNLAGSDOKUMENTER:

1. Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2023_1.docx

2. Felles styrringsdokument for Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS (Heleid datterseslkap): https://www.posebyen.com/filer/Felles_Styringsdokument_for_styrene_i_FP_og_PH__1.docx

3. Prospekt Posebyhaven 2023: Prospekt 2023

Høringer:

 

Vi håper dere alle får eierskap til Posebyen som gamleby og boområde og alle prosjektene vi sammen utvikler. 

 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^