Logo

Velkommen til Foreningen Posebyen.
Foreningen Posebyen er en interesseforening stiftet høsten 2013, for alle som er opptatt av å utvikle og videreforedle Gamlebyen i Kristiansand, Posebyen, Posebyen.

Målsetting: Utvikle Posebyen til en attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand med Kvartal 5 som kulturelt sentrum.


Delmål:

  • Utvikle og drive Posebyhaven i Posebyen som en dagsåpen, helårs og familievennlig  kulturnæringsarena og destinasjon gjennom vedtatt prospekt og Posebyhaven AS
  • Bevare og vedlikeholde den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører byanlegget til som fortids- og kulturminne.
  • Ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v. og stell og pleie av grøntområder.
  • Spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Posebyen.

Se også posebyhaven.no.

Facebook:
Foreningen Posebyen
Foreningen Posebyen Facebook gruppe

^