Logo

Velkommen til Foreningen Posebyen.
Foreningen Posebyen er en interesseforening stiftet høsten 2013, for alle som er opptatt av å utvikle Gamlebyen i Kristiansand, Posebyen, Posebyen.

Målsetting: Vitalisere, tilgjengeliggjøre og bevare Posebyen som en enhetlig attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand.


Delmål:

  • Utvikle og drive Posebyhaven i Posebyen som en helårs, tilgjengelig kulturnæringsarena og destinasjon gjennom Posebyhaven AS
  • Bevare og vedlikeholde den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører byanlegget til som fortids- og kulturminne.
  • Ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v. og stell og pleie av grøntområder.
  • Spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Posebyen.

Se også posebyhaven.no.

Facebook:
Foreningen Posebyen
Foreningen Posebyen Facebook gruppe

^