Logo

Velkommen til Foreningen Posebyen.

Foreningen Posebyen ble stiftet høsten 2013 og er en interesseforening for alle som er opptatt av å utvikle Posebyen, ”gamlebyen i Kristiansand”.

Målsetting: Vitalisere, tilgjengeliggjøre og bevare Gamlebyen i Kristiansand.

Delmål:

  • Bevare og vedlikeholde den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører byanlegget til som fortids- og kulturminne.
  • Ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v. og stell og pleie av grøntområder.
  • Spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Posebyen.
  • Utvikle PosebyHaven i Posebyen som en helårs, tilgjengelig kulturnæringsarena og destinasjon. 

Facebook:
www.facebook.com/Posebyen
Foreningen Posebyen Facebook gruppe

Twitter:
twitter.com/KRSPosebyen

^