Logo

Om Foreningen

Foreningen er en medlems,- og interesseforening, åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for å utvikle og tilgjengeliggjøre en familievennlig, attraktiv og grønn gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Alle er velkomne til å bli med, som medlem, støttemedlem, sponsor, på dugnader eller i ulike prosjekter. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Lokalhistoriske Senter, hvor foreningen har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Målsetting: Utvikle Posebyen til en attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand med Kvartal 5 som kulturelt sentrum.

 

GRUNNLAGSDOKUMENTER

1. Foreningens gjeldende vedtekter 2024: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2024.docx

2. Prospekt Posebyhaven 2024: https://www.posebyen.com/filer/1._Sentrum_av_Posebyen_-_Kvatal_V_PROSPEKT_2024_-_Utvikliing_av_Posebyhaven__.docx

3. Felles styringsdokument for Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS (Heleid datterseslkap): https://www.posebyen.com/filer/Felles_Styringsdokument_for_styrene_i_FP_og_PH__1.docx

Tidligere plan: FORENINGEN POSEBYENS FORMÅL OG_PRINSIPPER 19 april 2022

4. Forslag tl Helhetlig Posebyplan: Forslag tl Helhetlig Posebyplan

5. Foreningens datterselskap Posebyhaven AS gjeldende vedtekter 2024: Vedtekter Posebyhaven AS - rev. 25.03.2021

6. Markedsplan: Markedsplan

 

HISTORIKK

 

2008 – 2011 Utgangspunkt og gjennomførte oppgaver i perioden

Foreningen Posebyen ble stiftet 16. september 2013 på bakgrunn av et uttalt ønske om å videreforedle Posebyen som en famlievennlig og attraktiiv gamleby, med utgangspunkt i å:

A. Samle norske/ nordiske "gamlebybedrifter" i Kvartal V som kultursentrum av gamlebyen og spydspiss for utvikllingen av Posebyen som gamleby og boområde, forankret i omfattende medvirkningsprosesser.

B. Utarbeide forslag til en helhetdliig plan for Posebyen forankret i omfattende medvirkningsprosesser, forankre denne i kommunen og realisere.

 

 1. Kartla utfordringene, mulighetene, ønsker, behov og anbefalinger for Posebyen og Posebyhaven. 

 2. Lagde Posebyen Vel sitt første utkast til helhetlig Posebyplan utifra kartleggingsarbeidet og Velets arbeid opp igjennom årene (2011) 

 3. Skiftet navn fra Nordøstre Vel til Posebyen Vel

 4. Brukte begrepet «Gamleby» som strategi

 5. Identifiserte Posebyhaven og Kvartal V som spydspiss for utviklingen Første skisse av Kvartal 5 basert på innspill 2008

 6. Gjennomførte spørreundersøkelser og arbeidsmøter om ønsker og anbefalinger for Posebyhaven. 

7. Posebyen Vel ønsket ikke selv å ha ansvar for å arbeide for at Posebyhaven ble en realitet, så ildpersoner etablerte i stedet Foreningen Posebyen (2013) for å få det til i tråd med Posebyen Vel sin "Posebyplan". 

 

Ønskene og anbefalingene for Posebyhaven var: Først og fremst at bedriftene måtte være "gamlebybedrifter", helårs og åpen på dagtid inkludert søndager, at de måtte understøtte Posebyens historikk m/ Norsk og nordisk profil,  passe sammen drifts- og designmessiig som en enhet og fungere som en fredelig, attraktiv, spennende og unik være-, spise- og handleplass og oase på dagtid for alle aldersgrupper. Kvartal 5 som helhet burde utvikles som en grønn fealgood være-, handle- og opplevelses kulturdestinasjon". Ønskene og anbefalingene for bedrifter i Posebyhaven som gikk igjen var: 

- Kafe/ restaurant med vinkjeller 

- Bakeri

- Interiør- design- håndverks og plante butikker, delikatessebutikk og andre unike butikker.

- Keramikkverksted med butikk oa passende verksteder (Bør også vurderes i Ekserserhuset)

- Stor Vinterhagekafe mellom Bakeri og bakgårdsbygg, for flere sitteplasser og nærhet til bakgård hele året, sikre helårsdrift og inntekt, mulighet å trekke større grupper/ næringsliv også i kombinasjon med konferanser/ møter i Aabels hus. Kan være en buffer og et ekstra ”ben” å stå på for alle aktørene. Kan installere Bakerovnen med høy pipe som "Statement". 

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 A

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 B

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 C

Foto vinterhage

 

2011-2024 Videre gjennomført identifikasjonsjobb for Posebyhaven og Posebyen:

- Spørre- og markedsundersøkelser og oppgaver om utfordringene, mulighetene, ønsker, behov og anbefalinger for Posebyen og Posebyhaven. 

1 (2011): 32 SVAR FRA ARBEIDSGRUPPE OM POSEBYEN.

2. (2014): 53 SVAR FRA BARNE OG UNGDOMSFAMILIER OM POSEBYEN.

3. (2014) Innspillsnotat fra Agderforskning (Bystyret ønsket å involvere Agderforskning i arbeidet, så de utviklet et vel gjennomarbeiidet innspillsnotat). 

4. (2015): 17 SVAR FRA BARN OG UNGE OM POSEBYEN.

5. (2015): STYRETS ANBEFALING TIL KR SAND KOMMUNE M/ Faguttalelser, Interessentuttalelser, Intensjonsavtaler og skisse.

6 (2019):  74 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

7. (2019): Uia 75 SVAR. BUSINESS PLAN,, FINANCIAL PLANS, SURVEY - WITH RESPONSES.

8. (2020): 47 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

9. (2024) Barn fra Todda har lagd en ønskeliste for Posebyen.

10. (2012-2024) Sammenfatning av uttalelser fra over 400 presentasjoner og arbeidsmøter om hva folk ønsker med Posebyhaven og om valgt profil.

11. 3. Bachlor oppgaver. 

12. 7 møter med Intbau Scandinavia og bidrag til nasjonale og regionale seminarer.

- Omfattende mediaoppslag. 

 

Vi håper dere alle får eierskap til Posebyen som gamleby og boområde og alle prosjektene vi sammen utvikler. 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^