Logo

Aktuelt

GRUNNLAGSDOKUMENTER:

 

Kartlagte sammenfallende ønsker og anbefalinger fra 2008-2024 er samlet i følgende grunnlagsdokumenter:

1. Vedtekter 2024: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2024.docx

2. Prospekt Posebyhaven 2024: https://www.posebyen.com/filer/1._Sentrum_av_Posebyen_-_Kvatal_V_PROSPEKT_2024_-_Utvikliing_av_Posebyhaven__.docx

3. Felles styringsdokument for Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS (Foreningens heleide datterseslkap): https://www.posebyen.com/filer/Felles_Styringsdokument_for_styrene_i_FP_og_PH__1.docx

4. Forslag tl Helhetlig Posebyplan: https://www.posebyen.com/filer/Utkast_POSEBYPLAN_%C2%ABPosebyplan_%E2%80%93_Utfordringer_og_tiltak%C2%BB_H%C3%B8ringsinnspill_til_Omr%C3%A5deregulering%2C_Gatebruksplan_for_Posebyen%2C_PLAN-20_00178.docx

 

 

PROSJEKTER:                                                                                                                                                                                                                                            

 

I. Kvartal V som kulturdestinasjonssenter og spydspiss for utviklingen av Posebyen (Posebyhaven, Bentsens hus og hage og Ekserserplassen og Ekserserhuset)

 

Posebyhaven 

Posebyhaven (5 kommunalt eide bygg og en stor bakgårdspark i Posebyens nordøstre hjørne) utvikles til en urban helårs kulturdestinasjon i sammenheng med omliggende bakgårder og miljøer (Bentsens hus og hage, Ekserserplassen og Ekserserhuset og konferansesenteret Aabels Hus). Foreningen har etablert et AS (Posebyhaven AS) for å gjennomføre ønsket konseptutvikling av Posebyhaven, forankret i omfattende kartleggingsarbeid av ønsker og anbefalinger i perioden 2008 -2023 (Se prospekt og info nederst).

«Kristiansand Bystyre vedtok 1. mars 2017 at Foreningen får forvalte eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter [1]. Bystyret la som premiss at Foreningen overtar bygningene i nåværende tilstand, og at utleieforholdet ikke skal påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller til drift. Avtalepart for kommunen skulle være et ideelt aksjeselskap Posebyhaven AS heleid av Foreningen. AS`et skulle stå som ansvarlig leietaker/ avtalepartner overfor kommunen, samt forestå drift, oppgradering og utleie av bygningsmassen og utearealer. Kommunens bidrag var utleie for 1 kr/ bygg/ år samt oppgradering av ledninger for vann og kloakk. Prøveperioden på 3 år er bestått og vi forhandler nå videre for trinnvis forlenges i opp til 30 år. Overtakelsen ble markert 1.12.2017 [2]. Vi ønsker lengst mulig leieaavtale, at verdistigning tilfaller AS`et samt opsjon på oppkjøp med tilbakeføringsrett dersom visjon ikke følges.

https://www.posebyen.com/filer/1._Sentrum_av_Posebyen_-_Kvatal_V_PROSPEKT_2024_-_Utvikliing_av_Posebyhaven__.docx

 

 

Bentsens hus - Agder lokalhistoriske senter

Brukergruppa: Chrristiansand Byselskab,Fortidsminneforeningen, Slekt og Data Vest-Agder, Foreningen Posebyen, Vilhelm Krag-Selskapet, Posebyen Vel, Thaulows hus

Leder: Svein Ole Breland

Mål: Utvikle og drifte Agder lokalhistoriske senter

 

 

Ekserserhuset og Ekserserplassen

 • Mulighetsstudie vår 2024
 • Posebytorget Maked på Ekserserplassen kl 12-16 siste lørdag i mnd

Posebytorget Marked er etablert på Ekserserplassen siste lørdag i måneden basert på  markedsanalyse om marked i Posebyen. 

Arbeidsgruppen Posebymarkedet

Leder: Christina Haugen M 919 96 588

Mål: Få kommunen til å omgjøre Ekserserplassen til torg og sambruksområde.

 

 

II. Forslag til helhetlig Posebyplan (Vedlegg til høringer ref. Posebyen).

Arbeidsgruppe Utkast til Posebyplan

Leder: Bente Pauline Buverd, M 957 29 631

Nestleder: Jon Holt

Mål: Vedlegg til høringsinnspill slik at Kristiansand kommune blir inspirert til å lage en offentlig plan for Posebyen i tett dialog med befolkningen og beboerne. 

Agenda:

1. Ferdigstille høringsforslag til Gatebruksplanen i Posebyhaven med vedlegg "Forslag til Posebyplan"

2. Presentasjon for alle politiske partier

3. Gjennomføre hastetiltak og prøvetiltak

4. Følge opp forslag til utkast til Posebyplan

https://www.posebyen.com/filer/Utkast_POSEBYPLAN_%C2%ABPosebyplan_%E2%80%93_Utfordringer_og_tiltak%C2%BB_H%C3%B8ringsinnspill_til_Omr%C3%A5deregulering%2C_Gatebruksplan_for_Posebyen%2C_PLAN-20_00178.docx

 

 

III. Annet

 

Høringer

Lokalt:

Vedlegg: Forslag til Posebyplan https://www.posebyen.com/filer/UTKAST_TIL_POSEBYPLAN.docx

 

Nasjonalt:

 

Dugnader 

Foreningen Posebyens Frivilliggruppe 

Leder: Edmund Birkedal, M 480 05 8100

Nestleder: Ikke valgt

Mål: Sikre foreningens visjon.

 

 

Møter

Medvirkningsmøte om Gatebruksplan for Posebyen den 13. mars 2024

Kommunen har sendt ut invitasjon til medvirkningsmøte den 13.03.2024 om høringsinnspill om Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – Gatebruksplan for Posebyen og boligsone 1 – invitasjon til medvirkningsmøte om høringsinnspill 13.03.2024 Det er vedlagt adresseliste og antall deltakere per aktør som er invitert.

Hjemmeside for Gatebruksplan i Posebyen 

Kommunens side for Innsyn denne plan-, bygg- og oppmålingssaken.

Plan- og Bygg sin oppsummering av alle høringsinnspill som er kommet inn.

Foreningen Posebyens høringsinnspill. 

Posebyen Vel sine merknader 15.10-2023: Høringsinnspill fra PV til Gatebruksplan 15.10.2023-v5

Oppdatert hovedinnspill fra Posebyen Vel skrevet i 2019 og vedlagt: 2019 oppdatert GBP innspill fra PV-18.11.2019

 

 

Merkevarebygge og markedsføre

Markedsføring & medlemsinnhenting – Mål: 450 medlemmer 

Merkevarebygge Posebyen

 

 

KARTLEGGINGSDATA IFT UTFORDRINGER, MULIGHETER, ØNSKER, BEHOV OG ANBFALINGER FOR POSBYEN OG POSEBYHAVEN (2008-2024): 
 

 • Over 400 arbeidsmøter (Sammenfatning om utfordringer, løsninger og ønsker ift  Posebyen og Posebyhaven (2008-2024)).
 • 3. Bachlor oppgaver og 7 møter med Intbau Scandinavia og bidrag til nasjonale og regionale seminarer samt omfattende mediedekning. 
 • Spørre- og markedsundersøkelser, fag- og interessentuttalelser og skisser:

1. (2011): 32 SVAR FRA ARBEIDSGRUPPE OM POSEBYEN.

2. (2014): 53 SVAR FRA BARNE OG UNGDOMSFAMILIER OM POSEBYEN.

3. (2014) Innspillsnotat fra Agderforskning (Bystyret ønsket å involvere Agderforskning i arbeidet). 

4. (2015): 17 SVAR FRA BARN OG UNGE OM POSEBYEN.

5. (2015): STYRETS ANBEFALING TIL KR SAND KOMMUNE M/ Faguttalelser, Interessentuttalelser, Intensjonsavtaler og skisser.

6. (2019): 74 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

7. (2019): Uia 75 SVAR. BUSINESS PLAN,, FINANCIAL PLANS, SURVEY - WITH RESPONSES.

8. (2020): 47 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

9. (2024) Barn fra Todda har lagd en ønskeliste for Posebyen.

 

Dataene implementert i vedtekter, grunnlagsdokumentene og utkast til helhetlig Posebyplan.

Sist innspill til Foningn r at Posebyhaven må være:

 • Kristiansand har til nå ofte satset på sommer, arrangementer, konserter og alkohol. Posebyhaven bør først og fremst være en stasjonær og bærekraftiig helårsåpent unik være-, spise- og handleplass på dagtid og ikke arrangement og konsertert.
 • Hjerte av gamlebyen og spydspiss for å nå visjonen om å bygge en attraktiv, familievennlig gamleby og boområde.
 • Fredelig, attraktiiv, spennende  og unik være-, spise- og handleplass og oase på dagtid for alle aldersgrupper med kjerneåpningstider: Onsdag - søndag kl. 11-16. (Ikke en musikkscene- og arrangementbasert bakgård med hovedfokus på sjenke og drikkeplasser på kveldstid). 
 • Helårsåpen - Alt av areal må brukes til helårsdrift (Bygg og bakgård).
 • Hvis også kveldsdrift, må det være en klar inndeling i dags- og kveldsdrift for hele året med faste åpningstider og årshjul og kveldsdrift må aldri gå ut over drift på dagtid.
 • Spill på alle sanser og årstidene.
 • Understøtt Posebyens historikk m/ Norsk og nordisk profil.
 • Leietakerbedriftene må passe sammen drifts- og designmssiig som en enhet og fungere som en attraktiv og unik være-, spise- og handleplass og oase.
 • Kafe på hjørnet var og er det viktigste ønske for Posebyhaven og Design-, interiør- og blomsterbutikker, delikatessebutikk oa unike butikker, gjør plassen mye mer spennende.
 • Sats på Vinterhage kaferestaurant mellom Bakeri og bakgårdsbygg, for nok sitte- og spiseplasser og nærhet til bakgård hele året som bærebjelke for helårsdrift heller enn en sesongbasert scene. Flytt musikkscenen og store musikkarrangement til Ekserserplassen i utviklingen av Ekserserplassen.
 • Hvis det skal komme en vinterhage tilknyttet Kristian VI gt 81, må den ikke stenge for videre planer om å linke Ekserserplassen til Posebyhaven.
 • Ikke dekk til himmelen med for mye seil, bliir fort innestengt.
 • Spesielt ønskelig for å gjøre Posebyhaven spennende og bærekraftg på dagtid hele året er:

- Kafe og kaferestaurant med vinkjeller i hjørnebygget (85). Hjørnebygget er ansiktet utad. 

- Design-, interiør- og blomsterbutikker, delikatessebutikk og andre unike nisjebutikker.

- Håndverksbakeri 

- Keramikk verksted inkl.butikk og andre håndverk- og design produksjonslokaler (Kan også være i Ekserserhuset)

- Vinterhagekafe/ restaurant mellom Bakeri og bakgårdsbygg, for å få nok sitte- og spiseplasser hele året, nærhet til bakgård hele året, bærebjelke og livsåre for helårsdrift, sikre inntekt, mulighet å trekke større grupper/ næringsliv til fest, møter og konferanser gjerne i kombinasjon med i Aabels hus. Kan være en buffer og et ekstra ”ben” å stå på for alle aktørene. Kan installere Bakerovnen med høy pipe som "Statement". 

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 A

http://Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 B

http://Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 C

http://Foto vinterhage

 - Mulighet for intimkonserter i bakgården. Større konserter bør foregå på Ekserserplassen.

- Leietakerne «Team Posebyhaven» skal samarbeide for å nå visjonen.

 

Alternativ plan for Posebyhaven som IKKE er basert på innsamlede ønsker og anbefalngene i perioden 2008-2023https://www.posebyen.com/filer/Alternativ_utviklng_av_Posbyhaven_jf_Geir_Anderesen_1.pdf

 

Vi skaper mange arbeidsplasser og vil kan tilby både arbeidstrening og ulike Fagbrev. Posebyhaven skal drives profesjonelt, slik at vi best mulig sikrer kvalitet og kommer byen og befolkningen til gode. Inntekt baseres i hovedsak på ordinær utleievirksomhet av bygg og bakgård og sponsormidler. Det har til nå vært omfattende frivillig arbeid og noe frivillig arbeidd vil det bli fremover, men mye av jobben bakes inn i leiekontraktene, slik at leien blir trukket fra det arbeid leietaker selv bidrar med på bygg og vedlikehold.

 

Posebyhaven på Facebook: facebook.com/Posebyhaven.
Posebyhaven på Instagram: instagram.com/posebyhaven

 

 

 

 

 

^