Logo

Kvartal FEM

Foreningen Posebyen jobber aktivt for vitalisering og bevaring av gamlebyen i Kristiansand. Dette gjøres ved å etablere Kvartal FEM prosjektet, DEN STORE BYDUGNADEN.  Prospektet Kvartal FEM og PP presentasjon danner grunnlaget for innhenting av kapital og resursser. Den sier bla at bakgården skal bli offentlig tilgjengelig tidlig 2018, og at byggene skal brukes til allmene kulturelle formål og inneholde Fellesverkstedene, Matverkstedet, Galleri FEM, showrrom og butikk samt cafe og restaruant. Den 1 desember overtar foreningen nøklene til byggene. Dersom vi etterkommer avtalen med kommunen, skal vi leie disse for kr 5 pr år i 30 år.  Ved å samle håndtverkere, kunstnere, café, restaurant, bakeri, intimscene og bakgård m.m. som en kulturell spydspiss og møteplass, håper vi på at kvartalet skal yre av liv, tiltrekke seg folk hele året og heve kvaliteten på resten av Posebyen. Dette er et omfattende prosjekt som krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere. Foreningen har sine kontorer i Bentsens Hus, Agder kulturhistoriske senter.

Første versjon av rehabiliteringsplanene for Kvartal FEM (datert 23. november 2017) er beskrevet i dokumentet Plan for å sette i stand bygningsmassen i Kvartal FEM-første versjon-draft.

Første versjon av prospektet for utvikling og ombygging av Kvartal FEM (datert 1. desember 2017) er beskrevet i dokumentet/websiden Foreløpig idéskisse til utvikling av Kvartal FEM. Disse planene skal oppgraderes for et mer moderne uttrykk, hvor det gamle møter det nye. 

 

TODO

 • Helhetlig arkitekttegning
 • Ferdigstille BAKGÅRD "POSEBYHAVEN" for bruk
 • Kafe Posebyen i hjørnehuset for feelgood og markedsføring av prosjektet
 • Ferdigstille POSEBYEN MATHUS
 • Oppgradering av prospektet
 • Leder og nestleder for helårsjul (17 mai, sommer marked, Høsttakkefest, Jul i Posebyen etc)
 • Innhenting av medlemmer og kapital
 • Oppussing av bygg (KAFE POSEBYEN, BAKGÅRDSBYGGET I POSEBYEN, POSDEBYEN MATHUS og VERKSTEDENE)

 

BAKGÅRDEN "POSEBYHAVEN"

Todo

 • Arkitekttegning
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.

Ønsket teknisk utrustning

 • Heller / kolrabistein
 • Vinterhavekafe, Helårskafe med bakerovn og kjøkkenhage (Har fått bakerovn av bakerovnen.no)
 • Scene
 • Lyssetting
 • Utekafe (Jobbhuset sørger for langbord med benker forran Mathuset)
 • Toaletter
 • Maximillian fra Makerspace har laget skisser av sammenleggbare boder

 

POSEBYEN MATHUS

Todo

 • Skisse (Strai kjøkken har laget skisser)
 • Arkitekttegning
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.
 • Egen arbeidsgruppe av interessenter som lager forslag til bruk og utforming av bygg til styret, med leder og nestleder. 

 

Ønsket teknisk utrustning

 • 8 ovner med 8 kokeplater induksjon
 • Kjøleskap
 • Nedkjøleskap
 • Matlagingsbord
 • Ren sone, 2 vasker for å vaske hender og mat
 • Uren sone
 • Lager til tørre matprodukter 30 m2 

 

POSEBYEN KAFE 

Todo

 • Arkitekttegning
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører

 

Ønsket teknisk utrustning

 • Industrikjøkken
 • Kafe
 • Toalett

 

VERKSTEDENE

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.
 • Egen arbeidsgruppe av interessenter som lager forslag til bruk og utforming av bygg til styret, med leder og nestleder. 

Ønsket teknisk utrustning

Verksted 1: Grafikk verkstedet

 • Flatdalspresse for høytrykk
 • To manuelle dyptrykkspresser
 • En motorisert håndpresse for litografi
 • To trykkebord for silketrykk

Verksted 2: Keramisk og glassblåserverksted

 • Keramikk ovn
 • 6 dreieskiver
 • Glass ovn

 

BAKGÅRDSHUSET I POSEBYEN 

Todo

 • Skisse
 • Inndeling i arbeidspakker
 • Søk om midler og sponsorer, næringsaktører.
 • Egen arbeidsgruppe av interessenter som lager forslag til bruk og utforming av bygg til styret, med leder og nestleder. 

Ønsket teknisk utrustning

 • Under utvikling

 

 

Illustrasjon Kvartal FEM

Illustratør Trond Tøllefsen har tegnet skissen av kvartal FEM. Den illustrerer mulig samspill med UiA, Fylkeskommunen, Fergefjellet og Eg, samt med den sammenhengende trehusbebyggelsen i Posebyen for å få større helhetsfølelse av gamlebyen. En grønn trasse er tenkt fra Kvartal FEM gjennom Kronprinsensgate til den sammenhengende trehusbebyggelsen og til Skippergata for å linke denne til kulturstripa. 

 

Plantegning

Kommunen eier der hvor det er markert med røde og blåe stiplede linjer. Kvartal FEM AS arbeidet med løsning for oppkjøp av bakgårdene i Kristian 4 gate 77 og 79, for kontinuitet mellom de to kulturmiljøene i kvartalet og en helhetlig bakgård. 

 

presentasjon av prosjektet fra 2014.

anbefaling til kommunen fra februar 2015.

^