Logo

Medlemsskap

Innmelding i FORENINGEN POSEBYEN

Foreningen Posebyen er en medlems,- og interesseforening som er åpen for alle, med målsetting om å utvikle og tilgjengeliggjøre Posebyen, til en helhetlig, attraktiv, familievennlig gamleby i Kristiansand. Medlemskap tegnes og fornyes ved å betale årets medlemskontingent. Det følger ingen forpliktelser med medlemsskapet og medlemskap er åpent for alle uavhengig av bosted. Ordinært Årsmøte holdes normalt på våren. Årets kontingent må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Foreningens Årsmøter. 

Kontingenten er en viktig støtte og inntekt til Foreningens arbeid.

Kontingent ordinært medlemskap:

  • Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr kalenderår.
  • Organisasjon/bedrift: kr 1.000 pr kalenderår.
  • Borgerbrev med livstidsmedlemskap: kr 5000.
  • Støttemedlemskap: 100 kr, NB, uten stemmerett.

Nyregistrerte betalende medlemmer etter 1. september i kalenderåret, er automatisk innvilget medlemskap ut påfølgende kalenderår.

Innbetaling:

Her finner du innbetalingsblankett.

Foreningens bankkonto: 6320.06.66625 .

Vipps: 527303

Medlemsarkiv:

For at vi skal nå deg med info, ber vi om at du også sender en e-post til post@posebyen.com med ditt navn, adresse, tlf og e-post.

Gaver og sponsing:

Alle gavebeløp er velkomne uansett beløp. For å bli profilert på våre websider som støttebedrift eller støttespiller med logo og link til egen hjemmeside, må støtten (varer, tjenester, penger) ha en minimumsverdi på:

  • Organisasjon/bedrift/enkeltperson: kr 5.000 pr år

Grasrotandel:

Som spiller hos Norsk Tipping kan du dessuten gi tilleggsstøtte via Grasrotandelen som bidrar med 7 prosent av det du spiller for til Foreningen Posebyen og PosebyHaven AS!

Send en SMS med tekst Grasrotandelen 912478513 til telefonnummer 60000.

Eller ordne det hos kommisjonær eller Norsk Tipping: https://www.norsk-tipping.no/artikler/sa-enkelt-er-det-a-bli-grasrotgiver

Mer info:

Foreningens heleide datterselskap Posebyhaven AS har ansvaret for Foreningens interesser og virksomhet i Posebyhaven (bygården Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 81, 83 og 85).

Foreningen er en av 6 foreninger som kommunen har gitt et felles ansvar med å drive Bentsens Hus (Kronprinsens gate 59): http://bentsenshus.no/

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Posebyen og https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/

Med vennlig hilsen

Styret i Foreningen Posebyen.

^