Logo

Om Foreningen

Foreningen Posebyen ble stiftet 16. september 2013 på bakgrunn av et uttalt ønske om å videreforedle gamlebyen i Kristiansand med utgangspunkt i Posebyhaven. Foreningen er en medlems,- og interesseforening, åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for utvikling og tilgjengeliggjøring av en helhetlig, attraktiv, grønn og vital gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Alle er velkomne til å bli med, som medlem, støttemedlem, sponsor, på dugnader eller i ulike prosjekter. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Kulturhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Målsetting: Vitalisere, tilgjengeliggjøre og bevare Posebyen som en enhetlig attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand.

 

Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2023.pdf

Utkast Posebyplanen 2023: https://www.posebyen.com/filer/Utkast_POSEBYPLANEN_2023-4.docx

Vi håper dere alle får eierskap til både Gamlebyen, Posebyhaven og alle prosjektene vi sammen utvikler. 

 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^