Logo

Om Foreningen

Foreningen er en medlems,- og interesseforening, åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for å utvikle og tilgjengeliggjøre en familievennlig, attraktiv og grønn gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Alle er velkomne til å bli med, som medlem, støttemedlem, sponsor, på dugnader eller i ulike prosjekter. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Lokalhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Målsetting: Utvikle Posebyen til en attraktiv og familievennlig gamleby i Kristiansand med Kvartal 5 som kulturelt sentrum.

 

GRUNNLAGSDOKUMENTER

1. Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Gjeldende_vedtekter_2023_1.docx

2. Prospekt Posebyhaven 2023: https://www.posebyen.com/filer/PROSPEKT_PH_AS_2023.docx

3. Felles styringsdokument for Foreningen Posebyen og Posebyhaven AS (Heleid datterseslkap): https://www.posebyen.com/filer/Vedlegg_4.1._Felles_Styringsdokument_for_styrene_i_FP_og_PH_.docx

 

HISTORIKK

 

2008 – 2011 Utgangspunkt og gjennomførte oppgaver i perioden

Foreningen Posebyen ble stiftet 16. september 2013 på bakgrunn av et uttalt ønske om å videreforedle Posebyen som en famlievennlig og attraktiiv gamleby, med utgangspunkt i å:

A. Samle "gamlebybedrifter" i Kvartal 5 

B. Utarbeide en helhetdliig plan for Posebyen "Forslag til Posebyplan for Posebyen".

 

 1. Kartla utfordringene og mulighetene i Posebyen

 2. Lagde Posebyen Vel sitt første utkast til helhetlig Posebyplan utifra kartleggingsarbeidet og Velets arbeid opp igjennom årene (2011) 

 3. Skiftet navn fra Nordøstre Vel til Posebyen Vel

 4. Brukte begrepet «Gamleby» som strategi

 5. Identifiserte Posebyhaven og Kvartal V som spydspiss for utviklingen Første skisse av Kvartal 5 basert på innspill 2008

 6. Gjennomførte spørreundersøkelser og arbeidsmøter om ønsker og anbefalinger for Posebyhaven. 

7. Posebyen Vel ønsket ikke selv å ha ansvar for å arbeide for at Posebyhaven ble en realitet, så ildpersoner etablerte i stedet Foreningen Posebyen (2013) for å få det til i tråd med Posebyen Vel sin "Posebyplan". 

 

Ønskene og anbefalingene for Posebyhaven var: Først og fremst at bedriftene måtte være "gamlebybedrifter", helårs og åpen på dagtid inkludert søndager, at de måtte passe sammen drifts- og designmessiig som en enhet og fungere som en fredelig, attraktiv, spennende og unik være-, spise- og handleplass og oase på dagtid for alle aldersgrupper. Kvartal 5 som helhet burde utvikles som en grønn fealgood være-, handle- og opplevelses kulturdestinasjon". Ønskene og anbefalingene for bedrifter i Posebyhaven som gikk igjen var: 

- Kafe/ restaurant med vinkjeller 

- Bakeri

- Interiør- design- håndverks og plante butikker, delikatessebutikk og andre unike butikker.

- Keramikkverksted med butikk oa passende verksteder (Bør også vurderes i Ekserserhuset)

- Stor Vinterhagekafe mellom Bakeri og bakgårdsbygg, for flere sitteplasser og nærhet til bakgård hele året, sikre helårsdrift og inntekt, mulighet å trekke større grupper/ næringsliv også i kombinasjon med konferanser/ møter i Aabels hus. Kan være en buffer og et ekstra ”ben” å stå på for alle aktørene. Kan installere Bakerovnen med høy pipe som "Statement". 

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 A

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 B

Arkitekt tegning fra alle innsamlede data fra 2008 - 2023 C

Foto vinterhage

 

2011-2023 Videre gjennomført identifikasjonsjobb for Posebyhaven og Posebyen:

- Spørre- og markedsundersøkelser og oppgaver:

1 (2011): 32 SVAR FRA ARBEIDSGRUPPE OM POSEBYEN.

2. (2014): 53 SVAR FRA BARNE OG UNGDOMSFAMILIER OM POSEBYEN.

3. (2014) Innspillsnotat fra Agderforskning (Bystyret ønsket å involvere Agderforskning i arbeidet, så de utviklet et vel gjennomarbeiidet innspillsnotat). 

4. (2015): 17 SVAR FRA BARN OG UNGE OM POSEBYEN.

5. (2015): STYRETS ANBEFALING TIL KR SAND KOMMUNE M/ Faguttalelser, Interessentuttalelser, Intensjonsavtaler og skisse.

6 (2019):  74 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

7. (2019): Uia 75 SVAR. BUSINESS PLAN,, FINANCIAL PLANS, SURVEY - WITH RESPONSES.

8. (2020): 47 SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSE OM POSEBYHAVEN.

9. (2012-2023) Sammenfatning av uttalelser fra over 200 presentasjoner og arbeidsmøter om hva folk ønsker med Posebyhaven og om valgt profil.

10. 3. Bachlor oppgaver. 

11. 7 møter med Intbau Scandinavia og bidrag til nasjonale og regionale seminarer.

- Omfattende mediaoppslag. 

 

Dataene som er samlet inn i perioden 2011-2023, understøtter og utdyper opprinnelige ønskene for Posebyhaven og Posebyen kartlagt i arbeidet i Posebyen Vel 2008-2011, og er samlet i følgende skriv: 

- Prospekt og Forretningsplan https://www.posebyen.com/filer/PROSPEKT_PH_AS_2023.docx

- Forslag tl Helhetlig Posebyplan, 2023https://www.posebyen.com/filer/UTKAST_TIL_POSEBYPLAN.docx

 

Høringer lokalt:

 

Høringer nasjonalt:

1. Trossamfunn nasjonalt: https://www.posebyen.com/filer/trossamfunn_nasjonalt.pdf

 

Vi håper dere alle får eierskap til Posebyen som gamleby og boområde og alle prosjektene vi sammen utvikler. 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^