Logo

Om Foreningen

Foreningen Posebyen ble stiftet 16. september 2013 på bakgrunn av et uttalt ønske om å videreforedle gamlebyen i Kristiansand med utgangspunkt i Posebyhaven. Foreningen er en medlems,- og interesseforening, åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for utvikling og tilgjengeliggjøring av en helhetlig, attraktiv, grønn og vital gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Alle er velkomne til å bli med, som dugnadsarbeider, støttemedlem eller sponsor.

Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Kulturhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Foreningen_Posebyen_VEDTEKTER_2021.pdf

 

Vi håper dere alle får eierskap til både Gamlebyen, Posebyhaven og alle prosjektene vi sammen utvikler. 

 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^