Logo

Om oss

Foreningen Posebyen jobber aktivt for vitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av gamlebyen i Kristiansand. Dette gjøres blant annet ved å etablere Kvartal FEM prosjektet, DEN STORE BYDUGNADEN. BAKGÅRDEN "POSEBYHAVEN" er i dag offentlig tilgjengelig og byggene brukes gradvis til allmene kulturelle formål. Kvartal FEM inneholder KAFE POSEBYEN (Kafebutikk som etterhvert også skal utvikles til restaurant), POSEBYEN MATHUS (Matkursfasiliteter og produksjon), BAKGÅRDSHUSET I POSEBYEN (Galleri og arbeidsstasjoner) og VERKSTEDENE (I dag snekkeri og etterhvert utvidet med flere håndverksfasiliteter).

1 desember 2017 overtok foreningen nøklene til byggene. Dersom vi etterkommer avtalen med kommunen, kan vi leie disse for kr 5 pr år i 30 år.  Ved å samle håndtverkere, kunstnere, Kafé, restaurant, intimscene og bakgård m.m. som en kulturell møteplass, håper vi på å skape liv og lys hele året og være en spydspiss for vitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av resten av Posebyen.

Prosjektet er omfattende og krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere. Foreningen har også laget forslag til GATEBRUKSPLAN i Posebyen og skal være en pådriver for aktivitet og utvikling i bydelen. Foreningen er politisk og religiøst nøytral og åpen for alle. Foreningen Posebyen er en av brukere av BENTSENS HUS, Agder kulturhistoriske senter hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no

Gjeldende vedtekter (revidert 4.10.2018).

Foreningen Posebyen søker medlemskap i Næringsforeningen og USUS.

^