Logo

Aktuelt

1. Årsmøte 2021, torsdag 25 mars

Foreningen Posebyen hadde ordinært årsmøte torsdag 25.Mars kl.18:00-19:00 og Posebyhaven AS hadde ekstraordinær generalforsamling rett etter årsmøtet. På grunn av korona-restriksjonene ble begge møtene avholdt digitalt på Google Meet. se agenda nedenfor. 

https://www.posebyen.com/filer/Protokoll_fra_Årsmøtet_25._mars_2021-_signert.pdf

Her er det viktigste som skjedde på årsmøtet: 

  • Reidun Mork ble valgt inn i styret. Hun er gartner og jobber til daglig på Gimle Gård.
  • Styret fikk mandat til å velge inn 2 varamedlemmer og til å bestemme styringsinstruks med Posebyhaven AS. 
  • Camilla Lilleengen og Wenche Johanessen ble valgt til å være med i Valgkomiteen og skal finne ytterligere en person til å være med i komiteen. 

 

Her er det viktigste som skjedde på ekstraordinær generalforsamling i Posebyhaven AS: 

  • Jarl Vøllestad, Mona Konuralp og Vidar Fredheim ble vagt inn i styret og Øyvind Nese som vararepresentant. 
  • Valgkomite
  • Vedtektsendring om at styret må bestå av 5 medlemmer og 2 vara. 
  • Styret fikk mandat til å bestemme styringsinstruks fra Posebyhaven AS
  • Styret fikk mandat til å bestemme gjeldspost til styreleder.

 

2. Ny kontrakt med kommunen om Posebyhaven

Vi hjelper Posebyhaven AS med å utvikle en innsalgspakke til kommunen for videre leie til samme pris og opsjon på oppkjøp av Posebyhaven til samme pris eller lavere som sist. Vi ønsker å gå sammen med banker oa for oppkjøp av Posebyhaven fordi det er vanskelig å få støtte så lenge bygningene er kommunalt eid. For å sikre at Posebyhaven ikke overfores til privat aktør, må vi da opprette en stiftelse eller fortsette som ideelt selskap med tydelig mandat, og tilbakeføringsrett til kommunen. 

 

3. Mobilisering rundt ønsket om Mathus i Ekserserhuset

Det arbeides med muligheten om å utvikle Mathus i Ekserserhuset for å åpne bygget for offentligheten og for å bygge på utviklingen av Posebyen for en enhetlig levende og tilgjengelig gamleby i Kristiansand. 

^