Logo

Aktuelt

1. Posebyhaven

Posebyhaven (5 kommunalt eide bygg og en stor bakgårdspark i Posebyens nord/ østre hjørne), utvikles til en helårs kulturdestinasjon og arena, med restaurant og vinkjeller, bakeri og kafe, mat og drikke produksjonslokaler, design og interiørbutikker med planteutsalg og ulike håndverk og design produksjonslokaler. Dette på bakgrunn av befolkningens uttalte ønske om en mer tilgjengelig og vital gamleby i Kristiansand. Posebyhaven skal i størst mulig grad, åpnes for offentligheten. Posebyhaven er bundet sammen og ses i sammenheng med Bentsens Hus og Have «Agder Kulturhistoriske senter», Ekserserhuset,- og plassen og konferansesenteret Aabels Hus. Utviklingen av Posebyhaven er starten på en helhetlig og vital gamleby i Kristiansand, som så mange andre byer i Europa har etablert. Posebyhaven AS ble stiftet basert på støtteuttalelser fra en rekke sentrale aktører og samarbeider i dag bl.a. med Posebyen Vel, Christianssand Byselskab, UiA, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen m.fl. 

 

Posebyhaven AS

Kristiansand Bystyre vedtok 1. mars 2017 at Foreningen får forvalte eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter [1]. Bystyret la som premiss at Foreningen overtar bygningene i nåværende tilstand, og at utleieforholdet ikke skal påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller til drift. Avtalepart for kommunen skulle være et ideelt aksjeselskap Posebyhaven AS heleid av Foreningen. AS`et skulle stå som ansvarlig leietaker/ avtalepartner overfor kommunen, samt forestå drift, oppgradering og utleie av bygningsmassen og utearealer. Kommunens bidrag var utleie for 1 kr/ bygg/ år samt oppgradering av ledninger for vann og kloakk. Det er en prøveperiode på 3 år. Hvis partene ble enige om at dette går bra, så kan avtalen deretter trinnvis forlenges i opp til 30 år. Overtakelsen ble markert 1.12.2017 [2]. Høsten 2021 forhandles det om ny avtale. 

Vi har oppgradert og stylet byggene og finplanert og stylet bakgårdsparken slik at den kan brukes. Vi har etablert en kafé i hjørnehuset (nr 85) som etterhvert skal utvikles til restaurant med vinkjeller med kurs- og selskapslokaler i 2 etg. Vi har etablert Bakeri og delikatessebutikk samt mat og drikke produksjonslokaler i Mathuset (nr 57). Bakgårdshuset er utviklet til en interiør og blomsterutsalgsbutikk som etterhvert også vil ha en kursavdeling. De øvrige to byggene leies ut til produksjonslokaler og designbutikk. Det er laget direkte passasje mellom bakgården i Bentsens Hus og Posebyhaven, samt gjenåpnet et portrom mot Kristian IVs gate.

 

Målgrupper for prosjektet

Posebyhaven skal være et tilbud til befolkningen om å besøke og bruke Posebyen som en grønn oase, hvor ulike profesjonelle kulturnæringsaktører kan tilby et mangfold av opplevelser for alle sanser. Posebyen oppleves av mange som «flotte lukkede kullisser». Gamlebyen må utvikles til å bli mer spennende, attraktiv og tilgjengelig for byens befolkning og besøkende. Det er også et stort behov for møtesteder i gamlebyen hvor urbane turgåere osv. kan sette seg ned for en prat og god bevertning. Leietakerne «Team Posebyhaven» møtes jevnlig, for å sikre profesjonalitet, felles profil og åpningstider, synergi dem i mellom. Det er viktig at Team Posebyhaven trekker og driver Posebyhaven mot samme bærekraftige mål og visjon. Posebyhaven utvikles altså som en attraksjon med en felles identitet, åpent for allmenheten. Vi skaper mange arbeidsplasser i Posebyhaven og vil kunne tilby både arbeidstrening og ulike Fag brev. Til nå har vi samarbeidet med NAV og kommunen. 

Posebyhaven skal drives profesjonelt, slik at det kommer byen og befolkningen til gode, selv om det til nå er bygd på frivillig arbeid. Inntekt skal hovedsakelig baseres på ordinær utleievirksomhet av bygg og bakgård, samt sponsormidler, selv om prosjektet til nå har vært preget av frivillig arbeid. Noe frivillig arbeid vil det kanskje bli fremover, men mye av jobben skal bakes inn i leiekontraktene, slik at leien blir trukket fra det arbeid leietaker selv bidrar med på bygg og vedlikehold. Det arbeides med å innføre et årshjul med faste arrangementer i Posebyhaven, som Posebyhaven Unplugged (Faste intimkonserter i sommerhalvåret), 17 mai, NYE Posebymarkedet (Helårs) og Jul i Posebyhaven. I tillegg kommer andre aktiviteter som utstillinger, boklanseringer, utendørs kino mm.

Posebyhaven på Facebook: facebook.com/Posebyhaven.
Posebyhaven på Instagram: instagram.com/posebyhaven

Prospekt

 

2. Gatebruksplanen og Turstien City - Posebyen - Eg

Styret arbeider kontinuerlig med gatebruksplanen og forsøker å involvere så mange grupperinger vi får til. Turstien skal være et sosialt bindeledd mellom City og gamleby og elvebredd, samt en alternativ bytursti til Odderøya. 

 • Tursti fra Stener Heyerdahl park - over Festningsgata - gjennpom blokkpartiet i Posebyen til Posebyparken - Otra - Eg
 • Egen arbeidsgruppe
 • Nabolagsinnvolvering
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2020 (Kommer)
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2017 (Kommer)

https://www.posebyen.com/filer/PP_TURSTI.pptx

 

3. Posebymarkedet 

Det arbeides med å etablere et Helårs Posebymarked som et mat,- og design marked en fast dag i uka. Vi er på utkikk etter aktør som kan bygge opp et bærekaftig spennende og smakfult Posebymarked. Vi vurderer å etablere Posebyhaven som et AS. Makedet er tenkt etablert ved Jokerpaken og opp til Posebyhaven. Etterhvert vil området ved Ekserserhuset også være et egnet sted. Det diskuteres også hvorvidt Ekserserhuset kan bli en mathall med tilknyttet helårsmarked. UiA har utført markedsanalyse og oppgaver knyttet til helårsmarked i Posebyen. 

 

4. Årshjul i Posebyen 

Foreningen bistå Posebyhaven med: 

 • POSEBYHAVEN UNPLUGGED (Intimkonserter) sommerhalvåret
 • JUL I POSEBYHAVEN vinterhalvåret

Tillegg: 

VInter: Vinterbelysning i Posebydelen av Turstien fra Stener Heyerdal park, gjennom blokkområdet til Jokerparken i Posebyen og videre langs elva og opp til direktørens hage på Eg

Høst: Lysfestival langs Otra. 

 

5. Merkevarebygge og markedsføre

 • Markedsføring & medlemsinnhenting – Mål: 450 medlemmer innen 2022
 • Merkevarebygge Posebyen

 

6. Årsmøte 2021, torsdag 25 mars

Foreningen Posebyen hadde ordinært årsmøte torsdag 25.Mars kl.18:00-19:00 og Posebyhaven AS hadde ekstraordinær generalforsamling rett etter årsmøtet. På grunn av korona-restriksjonene ble begge møtene avholdt digitalt på Google Meet. se agenda nedenfor. 

https://www.posebyen.com/filer/Protokoll_fra_Årsmøtet_25._mars_2021-_signert.pdf

Her er det viktigste som skjedde på årsmøtet: 

 • Reidun Mork ble valgt inn i styret. Hun er gartner og jobber til daglig på Gimle Gård.
 • Styret fikk mandat til å velge inn 2 varamedlemmer og til å bestemme styringsinstruks med Posebyhaven AS. 
 • Camilla Lilleengen og Wenche Johanessen ble valgt til å være med i Valgkomiteen og skal finne ytterligere en person til å være med i komiteen. 

Her er det viktigste som skjedde på ekstraordinær generalforsamling i Posebyhaven AS: 

 • Jarl Vøllestad, Mona Konuralp og Vidar Fredheim ble vagt inn i styret og Øyvind Nese som vararepresentant. 
 • Valgkomite
 • Vedtektsendring om at styret må bestå av 5 medlemmer og 2 vara. 
 • Styret fikk mandat til å bestemme styringsinstruks fra Posebyhaven AS
 • Styret fikk mandat til å foreslå prosent av tilbakeføring av gjeld til styreleder.
^