Logo

Aktuelt

Årsmøte 2022 12 mai

Protokoll

https://www.posebyen.com/filer/Protokoll_for_Årsmøte_i_Foreningen_Posebyen_12_mai_2022.docx

Styret i Foreningen Posebyen etter valg: 

 • Styreleder: Bente Pauline Buverud
 • Nestleder: Erik Engenes
 • Edmund Birkedal
 • Jan Kenneth Transeth
 • Susanne Orthe
 • Karoline Pedersen Gravaas
 • Vara: Elin Fiske Lyngø

Styret i Posebyhaven AS etter valg: 

 • Styreleder Dagfinn Andersen
 • Judith Melbye
 • Iver Holter-Andersen
 • Wenche E. Munkelien
 • Bjørn Frustøl
 • Marko Kljajic
 • Stein B. Skaar

Innkalling

https://www.posebyen.com/filer/Innkalling_til_Foreningen_Posebyens_årsmøte_2022.docx

Vedlegg 1: Årsberetning 2021

https://www.posebyen.com/filer/Vedlegg_1_ÅRSBERETNING_Foreningen_Posebyen_2021.docx

Vedlegg 2: Årsregnskap 2021

https://www.posebyen.com/filer/rsregnskap_Foreningen_Posebyen_2021.jpg

Vedlegg 3: Forslag til endringer i vedtekter

https://www.posebyen.com/filer/Vedlegg_3_Forslag_til_vedtektsendringer_i_Foreningen_Posebyen.docx

Vedlegg 4: Saker fremmet av styret eller andre av foreningens medlemmer 

https://www.posebyen.com/filer/Vedlegg_4_FORENINGEN_POSEBYENS_FORMÅL_OG_PRINSIPPER_19_april_2022.pdf

 

Vedlegg: Medlem Ståle S Olsen forslag til vedtektsendringer og forslag til styredokument

https://www.posebyen.com/filer/Ståle_Selmer-Olsen_sine_forslag_til_vedtektsendring.docx

https://www.posebyen.com/filer/Ståle_Selmer-Olsen_sitt_forslag_til_Foreningen_Posebyyen_og_Posebyhaven_AS_sitt_felles_styringsdokument_.docx

 

 

ANNET:

 

Invitasjon til utforskende verksted - Posebyen

Tid: Onsdag 20.04.2022, kl. 15-19
Sted: Flexitoriet på Universitet i Agder.

Arrangør: Masterstudenter i global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder
Masterstudenter i samfunnsplanlegging ved UiA skal holde et utforskende verksted på Universitetet onsdag 20/4 kl 15-19. 

De inviterer innbyggere fra Posebyen og representanter fra kommunen og politikere til å delta i et utforskende verksted med en verdenscafé. Her skal det diskuteres ulike tematikker.
Målet med verkstedet er å generere ny kunnskap og nye praksiser for bærekraftig byutvikling i Posebyen, Kristiansand.

Deltakelse er gratis.
Vedlagt en invitasjon som PDF med litt info om arrangementet.

https://www.posebyen.com/filer/Invitasjon_til_Utforskende_verksted_.pdf

Meld deg på ved å sende en mail asap til Mari eller Ayda:
ahteklebrh@student.uia.no
marill17@student.uia.no

 

Prosjekter:                                                                                                                                                                                                                                            

1. Posebyhaven

Posebyhaven (5 kommunalt eide bygg og en stor bakgårdspark i Posebyens nord/ østre hjørne), utvikles til en urben helårs kulturdestinasjon og arena, med håndverksbakeri og delikatessebutikk i Kronprinsensgate 57, Kafe/restaurant og vinkjeller i Kristian IV gate 85, Design og interiørbutikker med planteutsalg i bakgårdsbygget og Kristian IV gate 81, og ulike håndverk og design produksjonslokaler i Kristian IV gate 83 og 81, 2 etg. Prosjektet er forankret i omfattende markedsundersøkelser, aarbeidsutvalg, uttalelser og tilbakemeldinger i over 14 år. Befolkning, foreninger, organisasjoner, næringsliv, avdelinger på universitet og en rekke fag og spesialister har uttalt seg om hva de ønsker med Posebyen og Posebyhaven. Alle ønsker en mer tilgjengelig, attraktiv og vital gamleby i Kristiansand, med Posebyhaven som spydspiss. Det skal søkes om å bygge en stor vinterhagekafe, tilknyttet 57 og utbygg med industrikjøkken og kjeller tilknyttet Kafe/restauranten for funksjonalitet hele året. Disse bygges i glass for ikke å tette igjen bakgård og for dialog. Posebyhaven skal i størst mulig grad trekke folk og åpnes for offentligheten hele året med felles kjerne åpningstider. Posebyhaven er bundet sammen og ses i sammenheng med Bentsens hus og hage «Agder Kulturhistoriske senter», Ekserserhuset,- og plassen og konferansesenteret Aabels Hus. Posebyhaven AS ble stiftet basert på en rekke støtteuttalelser fra sentrale aktører, fortsetter samarbeidet i dag bl.a. med Posebyen Vel, Christianssand Byselskab, UiA, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen. 

 

Posebyhaven AS

Kristiansand Bystyre vedtok 1. mars 2017 at Foreningen får forvalte eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter [1]. Bystyret la som premiss at Foreningen overtar bygningene i nåværende tilstand, og at utleieforholdet ikke skal påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller til drift. Avtalepart for kommunen skulle være et ideelt aksjeselskap Posebyhaven AS heleid av Foreningen. AS`et skulle stå som ansvarlig leietaker/ avtalepartner overfor kommunen, samt forestå drift, oppgradering og utleie av bygningsmassen og utearealer. Kommunens bidrag var utleie for 1 kr/ bygg/ år samt oppgradering av ledninger for vann og kloakk. Det er en prøveperiode på 3 år. Hvis partene ble enige om at dette går bra, så kan avtalen deretter trinnvis forlenges i opp til 30 år. Overtakelsen ble markert 1.12.2017 [2]. Prøveperioden er bestått og vi forhandler nå om ny avtale. Vi ønsker lengst mulig leieaavtale med opsjon på oppkjøp med tilbakeføringsrett dersom visjon og målsetting ikke følges. 

AS i samarbeid med Foreningen Posebyen har oppgradert byggene og stylet bakgårdsparken slik at den kan brukes. Vi har etablert kafé i 85 som etterhvert skal utvikles til kaferestaurant med vinkjeller og kurs- og selskapslokaler i 2 etg. Vi har etablert Håndverksbakeri og delikatessebutikk i 57. Bakgårdshuset er utviklet til en interiør og plaanteutsalgsbutikk som etterhvert også vil ha en kursavdeling. De øvrige to byggene leies ut til produksjonslokaler og designbutikk. Det er laget direkte passasje mellom bakgården i Bentsens Hus og Posebyhaven, samt gjenåpnet portrom mellom Kristian IVs gate 83 og 85.

 

Målgrupper for prosjektet

Posebyhaven skal være et tilbud til befolkningen om å besøke og bruke Posebyen som en grønn oase, hvor ulike profesjonelle kulturnæringsaktører skal tilby et mangfold av opplevelser for alle sanser året rundt. Posebyen skal ikke lenger være «flotte lukkede kullisser» men utvikles til å bli en mer spennende, attraktiv og tilgjengelig gamleby for byens befolkning, besøkende, urbane turgåere osv. 

Leietakerne «Team Posebyhaven» skal  ha synergier dem i mellom og sikre profesjonalitet med felles profil og kjerneåpningstider. Team Posebyhaven skal trekke og drive Posebyhaven mot samme bærekraftige mål og visjon. Posebyhaven utvikles altså som en attraksjon med en felles identitet, åpent for allmenheten. Vi skaper mange arbeidsplasser og vil kunne tilby både arbeidstrening og ulike Fagbrev. Til nå har vi samarbeidet med NAV og kommunen. 

Posebyhaven skal drives profesjonelt, slik at det kommer byen og befolkningen til gode, selv om det til nå er bygd på frivillig arbeid. Inntekt skal hovedsakelig baseres på ordinær utleievirksomhet av bygg og bakgård, samt sponsormidler. Noe frivillig arbeid vil det likevel bli fremover, men mye av jobben skal bakes inn i leiekontraktene, slik at leien blir trukket fra det arbeid leietaker selv bidrar med på bygg og vedlikehold. Det arbeides med å innføre årshjul med faste arrangementer, som Posebyhaven Unplugged (Faste intimkonserter i sommerhalvåret), 17 mai og Jul i Posebyhaven. I tillegg kommer andre aktiviteter som utstillinger, boklanseringer, utendørs kino mm.

Posebyhaven på Facebook: facebook.com/Posebyhaven.
Posebyhaven på Instagram: instagram.com/posebyhaven

 

https://www.posebyen.com/filer/Prospekt_Posebyhaven_2022.pdf

 

2. Gatebruksplanen og Turstien City - Posebyen - Eg

Styret arbeider kontinuerlig med gatebruksplanen og forsøker å involvere så mange grupperinger vi får til. Turstien skal være et sosialt bindeledd mellom City og gamleby og elvebredd, samt en alternativ bytursti til Odderøya. 

 • Tursti fra Stener Heyerdahl park - over Festningsgata - gjennpom blokkpartiet i Posebyen til Posebyparken - Otra - Eg
 • Egen arbeidsgruppe
 • Nabolagsinnvolvering
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2020 (Kommer)
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2017 (Kommer)

https://www.posebyen.com/filer/PP_TURSTI.pptx

 

3. Posebymarkedet 

Det arbeides med å etablere et Helårs Posebymarked som et mat,- og design marked. Vi er på utkikk etter aktør som kan bygge opp et bærekaftig spennende og smakfult Posebymarked. Vi vurderer å etablere Posebymarkedet som et AS. Makedet vurderes etablert i og ved Ekserserhuset. UiA har utført markedsanalyse og oppgaver knyttet til helårsmarked i Posebyen. 

 

4. Dugnader 

Foreningen bistår Posebyhaven med dugnader bla: 

 • JUL I POSEBYHAVEN

 

5. Merkevarebygge og markedsføre

 • Markedsføring & medlemsinnhenting – Mål: 450 medlemmer innen 2023
 • Merkevarebygge Posebyen
^