Logo

Om Foreningen

Om oss

Foreningen Posebyen er en medlems,- og interesseforening som er åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for utvikling og tilgjengeliggjøring av en helhetlig, attraktiv og vital gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Kulturhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Foreningen_Posebyen_VEDTEKTER_2021.pdf

 

PROSJEKTER:

Foreningen Posebyen jobber aktivt for vitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av Posebyen som Kristiansand sin grønne gamleby og for et trygt og godt boligområde. Dette gjøres via flere prosjekter:

 

1. Posebyhaven - Det gode liv

 og i størst mulig grad åpnes for offentligheten. Vi har en prøveperiode frem til april 2021 med kommunen. Dersom vi etterkommer avtalen med kommunen, kan vi leie disse for kr 5 pr år i 30 år.

Bakgrunn for Posebyhaven

Posebyhaven (5 kommunalt eide bygg og en stor bakgårdspark i Posebyens nord/ østre hjørne), utvikles til en helårs kulturdestinasjon og arena, med kafe/ restaurant og vinkjeller, bakeri, mat produksjonshus, butikker og ulike håndverk og design verksteder. Dette på bakgrunn av befolkningens uttalte ønske om en mer tilgjengelig og vital gamleby i Kristiansand. Posebyhaven skal i størst mulig grad, åpnes for offentligheten. Posebyhaven er bundet sammen og ses i sammenheng med Bentsens Hus og Have «Agder Kulturhistoriske senter», Ekserserhuset,- og plassen og konferansesenteret Aabels Hus. Utviklingen av Posebyhaven er starten på en helhetlig og vital gamleby i Kristiansand, som så mange andre byer i Europa har etablert. Posebyhaven AS ble stiftet basert på støtteuttalelser fra en rekke sentrale aktører og samarbeider i dag bl.a. med Posebyen Vel, Christianssand Byselskab, UiA, Næringsforeningen og Kvadraturforeningen m.fl. 

Posebyhaven og Posebyhaven AS

Kristiansand Bystyre vedtok 1. mars 2017 at Foreningen får forvalte disse 4 eiendommene for utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter [1]. Bystyret la som premiss at Foreningen overtar bygningene i nåværende tilstand, og at utleieforholdet ikke skal påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller til drift. Avtalepart for kommunen skulle være et ideelt aksjeselskap Posebyhaven AS heleid av Foreningen, som skulle stå som ansvarlig leietaker/ avtalepartner overfor kommunen, samt forestå drift, oppgradering og utleie av bygningsmassen og utearealer. Kommunens bidrag var utleie for 1 kr/ bygg/ år samt oppgradering av ledninger for vann og kloakk. Det er en prøveperiode på 3 år. Hvis partene er enige om at dette går bra, så kan avtalen deretter trinnvis forlenges i opp til 30 år. Overtakelsen ble markert 1.12.2017 [2].

Vi har oppgradert og stylet mange av byggene og gjennomført en rekke prosjekter. Vi har blant annet finplanert bakgårdsparken slik at den kan brukes. Vi har etablert en kafé i hjørnehuset (nr 85) som også etterhvert skal romme et lite håndverksbakeri. I 85 er det også møte-, kurs- og selskapslokaler. Vi har også satt i stand fasiliteter for matproduksjon og matkurs i Mathuset (nr 57). De øvrige byggene leies ut til verksteder og butikker. Det er laget direkte passasje mellom bakgården i Bentsens Hus og Posebyhaven, samt gjenåpnet et portrom mot Kristian IVs gate.

Målgrupper for prosjektet

Posebyhaven skal være et tilbud til befolkningen om å besøke og bruke Posebyen som en grønn oase, hvor ulike profesjonelle kulturnæringsaktører kan tilby et mangfold av opplevelser for alle sanser. Posebyen oppleves av mange som «flotte lukkede kullisser». Gamlebyen må utvikles til å bli mer spennende, attraktiv og tilgjengelig for byens befolkning og besøkende. Det er også et stort behov for møtesteder i gamlebyen hvor urbane turgåere osv. kan sette seg ned for en prat og god bevertning. Leietakerne «Team Posebyhaven» møtes jevnlig, for å sikre profesjonalitet, felles profil og åpningstider, synergi dem i mellom. Det er viktig at Team Posebyhaven trekker og driver Posebyhaven mot samme bærekraftige mål og visjon. Posebyhaven utvikles altså som en attraksjon med en felles identitet, åpent for allmenheten. Vi skaper mange arbeidsplasser i Posebyhaven og vil kunne tilby både arbeidstrening og ulike Fag brev. Til nå har vi samarbeidet med NAV og kommunen. 

Posebyhaven skal drives profesjonelt, slik at det kommer byen og befolkningen til gode, selv om det til nå er bygd på frivillig arbeid. Inntekt skal hovedsakelig baseres på ordinær utleievirksomhet av bygg og bakgård, samt sponsormidler, selv om prosjektet til nå har vært preget av frivillig arbeid. Noe frivillig arbeid vil det kanskje bli fremover, men mye av jobben skal bakes inn i leiekontraktene, slik at leien blir trukket fra det arbeid leietaker selv bidrar med på bygg og vedlikehold. Det arbeides med å innføre et årshjul med faste arrangementer i Posebyhaven, som Posebyhaven Unplugged (Faste intimkonserter i sommerhalvåret), 17 mai, NYE Posebymarkedet (Helårs) og Jul i Posebyhaven. I tillegg kommer andre aktiviteter som utstillinger, boklanseringer, utendørs kino mm.

Posebyhaven på Facebook: facebook.com/Posebyhaven.
Posebyhaven på Instagram: instagram.com/posebyhaven

Prospekt

 

TO DO:

 • Ny kontrakt med kommunen (Obsjon på oppkjøp og el videre leie)
 • Merkevarebygge Posebyhaven
 • Leie ut alle bygg og rom til Team Posebyhaven

 

2. Gatebruksplanen og Turstien City - Posebyen - Eg

Styret arbeider kontinuerlig med gatebruksplanen og forsøker å involvere så mange grupperinger vi får til. Turstien skal være et sosialt bindeledd mellom City og gamleby og elvebredd, samt en alternativ bytursti til Odderøya. 

 • Tursti fra Stener Heyerdahl park - over Festningsgata - gjennpom blokkpartiet i Posebyen til Posebyparken - Otra - Eg
 • Egen arbeidsgruppe
 • Nabolagsinnvolvering
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2020 (Kommer)
 • Høringsdokument gatebruksplanen 2017 (Kommer)

https://www.posebyen.com/filer/PP_TURSTI.pptx

 

3. NYE Posebymarkedet 2021

 • Helårsmarked basert på deler av UiA sin markedsanalyse (Kommer)
 • Matmarked, design,- og håndverks,- og redesignmarked
 • Eget team 
 • Vurdererer å stifte eget AS
 • Markedet skal vokse ut fra Team Posebyhaven (Leietakerne i Posebyhaven). 

 

4. Ekserserhuset som Mathall: 

Vi ser at Ekserserhuset bør åpnes slik at flere folk får gleden av bygget og for å bidra til å bygge en spennende gamleby. Det er mange som ønsker å bygge Mathallen akkurat her, fordi den også ses i sammenheng med sykkelekspress veien, utviklingen av Fylkeshuset til leiligheter og Posebyhaven med Bentsens Hus og Have. 

 

5. Annet

 • Markedsføring & medlemsinnhenting – Mål: 450 medlemmer innen april 2021

Prosjektene drives frivillig og krever samarbeid med relevante aktører og støttespillere. Alle er velkomne til å bli med, enten i frivillig dugnadsarbeid eller som støttemedlem. Vi håper dere alle får eierskap til både Gamlebyen, Posebyhaven og alle de andre prosjektene. 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^