Logo

Om Foreningen

Om oss

Foreningen Posebyen er en medlems,- og interesseforening som er åpen for alle, med eget styre og medlemsdatabase. Vi jobber aktivt for utvikling og tilgjengeliggjøring av en helhetlig, attraktiv og vital gamleby i Kristiansand. Dette gjør vi ved å etablere og gjennomføre ulike prosjekter i Posebyen. Vi er også en av brukere av Bentsens Hus & Hage, Agder Kulturhistoriske Senter, hvor foreningens har sin adresse. Se. http://bentsenshus.no.

Gjeldende vedtekter: https://www.posebyen.com/filer/Foreningen_Posebyen_VEDTEKTER_2021.pdf

Foreningen Posebyen jobber aktivt for vitalisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av Posebyen som Kristiansand sin grønne gamleby og for et trygt og godt boligområde.

Arbeidet gjøres via ulike prosjekter som drives frivillig i samarbeid med relevante aktører og støttespillere. Alle er velkomne til å bli med, enten i frivillig dugnadsarbeid eller som støttemedlem. Vi håper dere alle får eierskap til både Gamlebyen, Posebyhaven og alle de andre prosjektene. 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Hilsen oss i styret

^