Logo

PosebyHaven Årshjul

A. DET NYE PosebyMarkedet 2020:

  • 12-13 Desember: Jul i PosebyHaven (Må se an ift Corona) 
  • Sommermarked

B. PosenbyHaven Unplugged: Konsert siste torsdag i måneden året rundt (Ikke satt i system enda)

C. 17 mai

D. Oktoberfest

^