Logo

Medlemsskap

Innmelding i FORENINGEN POSEBYEN

Foreningen Posebyen er en åpen forening av frivillige. Medlemskap tegnes og fornyes ved å betale årets medlemskontingent. Det følger ingen forpliktelser med medlemsskapet og dersom du melder deg inn nå, blir du medlem ut 2019. Årets kontingent må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Foreningens Årsmøter. Ordinært Årsmøte holdes normalt på våren, men ble i år utsatt til 4. oktober 2018.

 

Innbetalingsblankett:

Her finner du innbetalingsblankett. For at vi skal nå deg med info, ber vi om at du også sender en e-post til post@posebyen.com med ditt navn, adresse, tlf og e-post.

 

Medpemskontigent (Ut 2019):

Enkeltperson: 300 kr
Bedrift/organisasjon: 1000 kr
Foreningens bankkonto: 6320.06.66625
Vipps: 527303

 

Mer info:

Foreningens heleide datterselskap Kvartal FEM AS har ansvaret for Foreningens interesser og virksomhet i Kvartal FEM (bygården Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 81, 83 og 85).

Foreningen er en av 6 foreninger som kommunen har gitt et felles ansvar med å drive Bentsens Hus (Kronprinsens gate 59): http://bentsenshus.no/

Mer info om Foreningen på: http://www.posebyen.com/ og Kvartal FEM på: https://www.kvartalfem.no/

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/Posebyen

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Foreningen Posebyen

^