Logo

Årsmøter

Årsmøtet i Foreningen Posebyen 2018

Protokoll fra Årsmøtet 4. oktober 2018

Reviderte vedtekter for Foreningen

Styret i Foreningen

 

 

-------------------------------------

Årsmøte i Foreningen Posebyen 2018

Vi inviterer herved til utsatt Årsmøte i Foreningen Posebyen 2108. Dette blir også annonsert på Foreningen Posebyen på Facebook.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

 

Tid:      Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 18.00-20.00

Sted:    Kvartal FEM, Kristian IVs gate 81-85 og Kronprinsens gate 57, Kristiansand.

 

Kontingent for 2018 må være betalt på forhånd. Innbetalingsblankett finnes her. Dersom du/dere ennå ikke har betalt i 2018, så er det ikke for sent. Tegner du først medlemskap høsten 2018, så er du medlem ut 2019.

Foreningens bankkontonummer er: 6320.06.66625

Årsmøtet 2017 vedtok disse satsene for ordinært medlemskap for kalenderåret 2018:

 • Enkeltperson/husstand/familie: 300 kr pr år.
 • Organisasjon/bedrift: kr 1.000 pr år.

Husk å sende en epost til post@posebyen.com med navn, adresse, epost og tlf.nr.

 

Hvis forfall til årsmøtet, så kan stemmefullmakt gis til et medlem som stiller på møtet (mal vedlagt innkallingen).

 

Agenda:

 1. Orientering om status og planer for Kvartal FEM m.m. til nye og gamle medlemmer
 2. Årsmøte
 3. Diskusjon og idédugnad, bli bedre kjent

Møtepapirer med innkomne saker, vedtaksforslag, årsberetning, etc vil bli sendt ut og lagt ut nedenfor etter hvert som de blir klare.

 

Velkommen!

Hilsen styret

 

Møtepapirer:

 1. Innkalling utsendt 20/9/2018
 2. Innbetalingsblankett
 3. Årsberetning 2017 for Foreningen Posebyen
 4. Årsregnskap 2017 for Foreningen Posebyen
 5. Årsberetning 2017 Quartalet AS
 6. Årsregnskap 2017 Quartalet AS
 7. Protokoll Generalforsamling Quartalet AS
 8. Kvartal FEM prosjektet
 9. Gjeldende vedtekter
 10. Forslag til reviderte vedtekter
 11. Valg
 12. Gjeldende planer:

Resten kommer på Årsmøtet.

^