Logo

Arkiv, foto, illustrasjoner og planskisser

Foto:
Mette Gry Larsen Reiseentusiast og Eiendomsmegler MNEF
Elin Rønnevig
Bente Pauline Buverud

Illustrasjoner og planskisser av Posebyhaven:
Arkitekt Aanensen har utarbeidet oversiktsplaner og planskisser.

Trond Tøllefsen tegnet tidlig skisse av PosebyHaven som illustrerer mulig samspill med UiA, Fylkeskommunen, Fergefjellet og Eg, samt med den sammenhengende trehusbebyggelsen i Posebyen for å få større helhetsfølelse av gamlebyen. En grønn trasse er tenkt fra Posebyhaven gjennom Kronprinsensgate til den sammenhengende trehusbebyggelsen og til Rådusgata for å linke denne til Torget. 

^